Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató

 1. Az Adatkezelési tájékoztató célja

Adatkezelő: Kurucsai Márta egyéni vállalkozó, Jánoshalma, 6440 Molnár János tca u.4. (továbbiakban Adatkezelő).

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el ezen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységévek kapcsolatos adatkezelések megfelelnek a jelen szabályzatban és a hatályos nemzetközi jogszabályozásban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a www.vedikuspszichologia.com/adatkezelesi -tajekoztato címen.

Amennyiben bármilyen kérdése van az Adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban kérem írja meg számomra, hogy meg tudjam válaszolni azt.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja kliensei információs és önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági intézkedést, amely a személyes adatok védelmét biztosítja.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 1. Adatkezelő adatai: Kurucsai Márta egyéni vállalkozó, 6440, Jánoshalma, Molnár János u.4. Tel.: +36 20 538 89 76. Adószám: 68607188-1-23 Nyilvántartási szám: 51989260
 2. Adatvédelmi ügyekben felelős megbízott: Dr. Szilágyi Béla, egyéni ügyvéd, 4400. Nyíregyháza, Muskotály utca 93/b. Tel.:+06 42 414 352, Mobil:+36 30 998 1665
 1. A kezelt személyes adatok köre: kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével, a következő személyes adatok kerülnek Adatkezelő birtokába: Érintett/Ügyfél  (a www.vedikuspszichologia.com oldalon érkező ügyfelek) felhasználója),keresztnév, email-cím. További együttműködés, azaz szolgáltatás megrendelése esetén a további adatok kerülnek Adatkezelő birtokába: teljes név, (vezeték- és keresztnév), számlázási cím: Város, utca.
 1. Technikai adatok: Adatkezelő szolgáltatás nyújtása során a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a személyes adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható és jogosulatlan hozzáférés ellen védett. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal ellen. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot, azaz megvédi az információt, hogy kizárólag csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult. Adatkezelő az adatkezelés során megvédi az információnak és a feldolgozásnak a pontosságát és teljességét. Adatkezelés során az Adatkezelő megőrzi a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, az ezzel kapcsolatos eszközök rendelkezésére álljanak.
 1. Cookiek (Továbbiakban Sütik). A Sütik információt gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről. Megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerülhetnek, például online tranzakciók használatakor, így nem szükséges újra begépelni őket. A Sütik minőségi felhasználói élményt biztosítanak és megkönnyítik a weboldal használatát. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó a számítógépen ún. kis adatcsomagot (sütit) hoz létre és helyez el, hogy a későbbi látogatás során visszaolvassa. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját  tartalma tekintetében.
 • Feltétlenül szükséges munkamenet sütik: ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék Adatkezelő vedikuspszichologia.com weboldalát, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a böngészés (munkamenet) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik ezen fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt bármilyen egyéb eszközről.
 • Harmadik fél által elhelyezett sütik: Adatkezelő a  vediksupszichologia.com oldalon alkalmazza a Google Analitycs mint harmadik fél sütijeit is. Ezen statisztikai célú használattal, azzal kapcsolatban gyűjtődnek adatok, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap tartalmi és egyéb fejlesztésének és a felhasználói élmény fokozásának használja fel. Ezen sütik is lejártukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt egyéb eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
 • Online  szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó adatok: ügyfél neve, számlázási címe, születési helye és ideje (ország, település, év, hónap, nap, óra, perc). Hírlevélhez kapcsolódó adatok.
 • Facebook képpont: Adatkezelő Facebook-képpontot használ, ami egy olyan javasript kódrészlet, ami az Adatkezelő statisztikai, személyre nem visszavezethetőadatok gyűjtését teszi lehetővé számára. Ezáltal a honlap látogatói végrehajtott műveletekből származó statisztikai adatokkal a Facebook hirdetésit hatékonyabbá teheti. A Facebook hirdetések beállításairól és a Facebook adatkezeléséről információt részletesen a facebook.com/about/privacy oldalon talál. Adatkezelés időtartama 180 nap.
 1. 1.Hírlevél: Adatkezelő reklámot tartalmazó hírlevelet kizárólag a érintett beleegyezésével küld. Az érintett a honlapon történő feliratkozás alkalmával a név és az email cím megadásával hozzájárul ahhoz hogy részére az Adatkezelő, az általa megadott email címre elektronikus hírlevelet küldhessen. Lakcím megadásával Érintett a postai úton történő reklámanyag küldését is lehetővé teszi Adatkezelő számára. A megadott személyes adatokat Adatkezelő, külön listán, a egyéb célból megadott adatoktól elkülönítva tárolja. A weboldalon található, ingyenese letölthető ajánlatoknál feliratkozásokat szintén külön kezeli Adatkezelő, így azokra külön történik a fel és a leiratkozás is.

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja: a címzett teljes körű általános vagy személyre szabott tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, az Adatkezővel kapcsolatos hírekről, információkról, valamint Adatkezelő által szerzett cikkek, programlehetőségek küldése.

7.2. Adatkezelő a listát 5 évente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéséhez 5 évente új megerősítést kér írásban. Azok az Érintettk akik, nem adnak, a listákról, a megerősítő levél kiküldését követően 30 napon belül törlésre kerülnek.

8.Facebook: A Facebook oldal kezeléséről a tájékozatást, a Facebook oldalántalálható adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból , a www.facebook.com/abot/privacy linken kaphat.

Adatkezelő elérhető a Facebookon. Az adatkezelő Facebook oldalán található üzenőfalon közzétett hírfolyamára a Látogató az oldalon található Like/tetszik gombbal iratkozhat fel. Látogató ugyanitt, a Dsilike/Nem teszik gombbal iratkozhat le, továbbá az üzenőfal beállításai segítségével törölheti az üzenőflaon megjelent nem kívánt tartalmakat.

9.Adatbiztonság:

SSL rendszer: Adatkezelő a www.vedikuspszichologia.com oldalon SSL adatvédelmi kódoló szoftvert alkalmaz. Minden információ, amit az Érintett megoszt az Adatkezelővel, automatikusan adatvédelmi kódolásra kerül, a hálózaton történő továbbítás során védelem alatt áll. A információ Adatkezelő szerverére érkezve azonnal egyedi dekódolásra kerül egy egyedi magánkulcs használatával. Az SSl a böngésző részére lehetővé teszi a weboldalra történő kapcsolódást és egy biztonságos kommunikációs csatornán történő megállapodást biztonságos módon.

10. Adatfeldolgozók:

10.1. A vedikuspszichologa.com oldal karbantartását Adatkezelő végzi.

10.2.Adatvédelemmel kapcsolatban felelős megbízott: Dr. Szilágyi Béla, egyéni ügyvéd, 4400. Nyíregyháza, Muskotály utca 93/b.

10.3.A weblap tárhelyét, a Tárhely. EU Kft biztosítja, Székhely: Budapest,1144. Ormánság u. 4.

10.4.A Facebookon feliratkozók adatait a Zapier, Inc. Székhely: 548 Market St, San Francisco. California 94104 szervere is tárolja.

11. Jogorvoslati lehetőségek: Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, illetve kérheti személyes adatainak változtatását, illetve a kötelező adatkezelések kivételével, törlését visszavonását, élhet adathordozási jogával, tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve a adatkezelő elérhetőségein.

12. 1. Tájékoztatáshoz való jog: Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

12.2.Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

12.3. Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

12.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

12.5. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

12.6. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gya-korlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adat-kezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,

jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

12.7.Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást.Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

12.8. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

12.9.Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

12.10.Adatvédelmi hatósági eljárás

13.Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410

14.Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor illetve, külön kérések megválaszolásával adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az  Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.